top of page

An Féileacán agus an Rí - seolta

Sheol muid an leabhar ar dtús i Leabharlann an Lexicon i mBaile Átha Cliath, agus ansin sa Chultúrlann i mBéal Feirste. Tharraing Shona pictiúir go beo agus cheol Tadhg 'Féileacán' dúinn - go hálainn!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page