top of page

NA LEABHAIR  - My Books

 

Ná Gabh ar Scoil!

ISBN-13 978-1-906907-98-3

 

Tá Cóilín ina shuí go moch – inniu a chéad lá ar scoil!

Tá éadaí nua aige, tá mála scoile nua aige agus tá a bhosca lóin lán le bia deas.

Ach tá fadhb amháin aige – níl Mamaí ag iarraidh ligean dó dul ar scoil!

 

A laugh-out-loud story of a little bear who can’t wait to go to school and a Mamaí who can’t bear to let go.

Ná Gabh ar Scoil has been translated to 7 languages worldwide. It won a Literacy Association of Ireland Children's Book Award in  2017 and an Ibby Honour Award in 2018. Illustrated by Tarsila Kruse.

Tubaiste ar an Titanic

ISBN-978-1-899922-89-5

 

Is mór an dúil atá ag Cormac agus Brídín in eachtraí stairiúla ach nuair a aimsíonn siad eochair aisteach i dteach a seanmháthar bíonn eachtra i ndán dóibh nach ndéanfaidh siad dearmad uirthi go deo! Úrscéal bríomhar do léitheoirí 9+

 

Cormac and Brídín adore history but when they discover a mysterious key they have no idea that they are about to find themselves in serious danger on one of the most famous nights in history. An exciting topical novel for readers 9+

 

Tubaiste ar an Titanic was nominated for Irish Language Children's Book of the Year in 2012. It is beautifully illustrated by Olivia Golden. 

Lá Leis na Lochlannaigh
 
​Tá Cormac agus Brídín ar bís le stopadh tí Mhamó agus Daideo arís. Tá siad ag súil le heachtra spleodrach stairiúil eile tríd an doras draíochta. Ach, nuair a thaistealaíonn siad go Duibhlinn na Lochlannach, tá dainséar agus priacal san aer. An éireoidh leo teacht slán ón chontúirt? Agus cad a gheobhaidh siad amach faoi fhíorshaol na Lochlannach?​
 
Cormac and Brídín can't wait to stay with Mamó and Daideo again. They are excited about the prospect of another historical adventure through the magic door. But, when they travel to Viking Dublin, there is danger in the air. Will they make it back in one piece? And what will they find out about the real lives if Vikings?  This book won an Oireachtas Award for fiction. 

 

 

 

Rita agus an Róbat

Is cailín beag í Rita le smaointe móra. Tá a seomra leapa ina phraiseach, ach samhlaíonn Rita go bhfuil róbat aici a ghlanfaidh suas an phraiseach is mó. Ní bheidh Mamaí ag tabhairt amach riamh arís! Ach cad a tharlódh dá sórtálfadh an róbat rudaí nár chóir dó? Nó mura mbeadh a fhios aige cá huair ba chóir dó stopadh?  

Meet Rita. She’s a little girl who likes to think big. Faced with a messy bedroom, she dreams up a robot who will sort every mess, big or small. Her mum will never have to tell her off again! But what if he sorts things he shouldn’t? Or if he doesn’t know when to stop?

Rita agus an tSíog Mhaith

Is cailín beag í Rita le smaointe móra. Nuair nach bhfuil fonn uirthi í féin a ghléasadh ar maidin, samhlaíonn sí go bhfuil Sióg Mhaith aici. Ní bheadh le déanamh ag an tsióg ach a slaitín draíochta a chroitheadh agus … sbhúis! Ach cad a tharlódh ansin?

Meet Rita. She's a little girl who likes to think big. When she doesn't feel like getting dressed in the morning, she dreams up a Fairy Godmother. Rita's Fairy Godmother would only have to twirl her wand - swoosh! - but who knows what might happen then?

Illustrated by Andrew Whitson.

Rita agus an Dragún

Is cailín beag í Rita le smaointe móra. Nuair a éiríonn sí crosta, samhlaíonn sí go bhfuil dragún fíochmhar feargach aici a chuirfeadh an domhan ar crith. Ach is féidir tine the na fierce a cheansu, agus tá a fhios ag Rita cén dóigh lena dhéanamh.

Rita is a little girl with big ideas. When she gets angry, she imagines she has a dragon who can breathe fire. But even a fiery dragon can be soothed, given some time and a little understanding.

Illustrated by Andrew Whitson.

Rita agus anChailleach

Is cailín beag í Rita le smaointe móra. Samhlaíonn sí cailleach a bheith aici agus go mbeidh spraoi agus diabhlaíocht ar bun acu atá fiáin-gan-srian agus dorcha draíochtach.

Ach cad é a dhéanfaidh Rita má chuireann an chailleach ruaig ar a cairde? Nó má thugann sí bia lofa le hithe di?

Maisithe ag Andrew Whitson

Nóinín

A Verse-novel for Young Adults

 

Casann Nóinín, déagóir cúthail, ar fhear óg ar an idirlíon. Níl sé cosúil leis na gasúir ar scoil: tuigeann sé go smior í, agus titeann sí i ngrá. Ní maith léi am a chaitheamh lena cara is fearr, Eimear, níos mó – tá sí go huile is go hiomlán gafa.

Nuair a théann sí chun casadh leis an fhear óg, ní thagann sí ar ais.

Cuireann Eimear an milleán uirthi féin. Nochtann an sceon, an briseadh croí, agus leochaileacht an duine. Léigh scéal Eimear agus í ag dul i ngleic le ceisteanna faoi iontaoibh a bheith agat as daoine agus as an saol.

Nóinín is a shy, reserved teenager. When she meets a young man online, she knows he isn’t like the others boys at school: he understands her totally and she falls for him, head over heels. She doesn’t have much time anymore for her best friend, Eimear – she’s hooked on her newfound love.

When Nóinín ventures out to meet him offline, she never comes back.

Heartbroken, Eimear blames herself for Nóinín’s disappearance. How can anyone know who to trust?

Nóinín won an Oireachtas Award for fiction and has been nominated for KPMG Children's Book of the Year, 2020

Rita agus an Ninja

Is cailín beag í Rita le smaointe móra. Agus is breá léi dul i bhfolach. Ba mhaith léi traenáil mar ninja. Ansin, bheadh sin ciúin, gasta, dofheicthe. Ach cén deireadh a bheadh leis?

Rita is a little girl with big ideas. And she loves to play hide-and-seek. Rita wants to train as a ninja. Then, she'll be silent, fast and invisible. But where will it end?

Illustrated by Andrew Whitson

An Féileacán agus an Rí

Tá scéal Éadaoin agus Mhír á insint in Éirinn le breis mhaith agus míle bliain.

Baineann Máire Zepf casadh nua as an seanscéal ina leagan sise agus tugtar draíocht

na samhlaíochta Gaelaí chun beatha in ealaín aoibhinn Shona Shirley Macdonald

A retelling for the 21st century of one of Ireland’s most beautiful legends, the story of Éadaoin, turned into a butterfly by a jealous rival for the love of King Mír. Shona Shirley Macdonald’s stunning illustrations capture the otherworldly atmosphere of this story, first written down in the 12th century.

9781454923596.jpg

Don't Go To School!

Benno is REALLY excited about his first day at school.

He’s up early and ready to go, but there’s just one problem –

Mummy can’t bear the thought of being separated from him!

This laugh-out-loud tale of a brave little bear an his anxious Mummy will charm little ones and their parents alike.

Míp

Is í MÍP an róbat is cliste dár déanadh riamh. Tá sí á seoladh go Mars, le fáil amach an bhfuil eachtráin ina gcónaí ann. Tógann sí go leor pictiúr ann agus cuireann ar ais chuig an Domhan iad, ach cá bhfuil na heachtráin?

Ansin, tarlaíonn tubaiste. “Tá Míp bhocht réidh,” a deir na heolaithe.

Ach an bhfuil?

Based on real events, (mostly!), the story of brave MÍP, the hardest-working robot in the solar system, is a tale that will inspire earthlings of all ages.

Illustrated by Paddy Donnelly. 

bottom of page