top of page

Seoladh 'Rita agus an Ninja'

Bhí spórt agus spraoi againn ag seoladh 'Rita agus an Ninja' sa Chultúrlann - le ninjitzu, drumadóireacht, ceol agus scéalaíocht! Buíochas do ghach duine a tháinig agus a thacaigh linn.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page