Seoladh 'Rita agus an Ninja'

Bhí spórt agus spraoi againn ag seoladh 'Rita agus an Ninja' sa Chultúrlann - le ninjitzu, drumadóireacht, ceol agus scéalaíocht! Buíochas do ghach duine a tháinig agus a thacaigh linn.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic